Eles tamén son Fórum

Política de sponsorización:

Adaptamos a política de sponsorización ao perfil e máis os intereses da institución ou empresa privada. Grazas ao diálogo e estudo dos seus obxectivos acadamos un patrocinio á carta que rendibilice ao máximo a achega do patrocinador. Intentamos que a fórmula aplicada sexa o máis equitativa posible, é dicir, ofrécense unhas contraprestacións equivalentes á calidade económica ou servizos recibidos. Tamén evitamos a competencia entre empresas ou institucións, ofrecendo exclusividade en cada ámbito.

Beneficios do sponsor

Consigue presenza, imaxe e notoriedade. Posiciónase e a súa marca relaciónase c un evento de referencia. Achégase ao seu público obxectivo. Ten a oportunidade de establecer contacto directo con relatores, expositores e asistentes ás actividades. Presenza do logotipo nos elementos gráficos xerados e espazos segundo acordo. Presentación de produtos e/ou servizos durante o Fórum Gastronómico. Asígnanselle de convites e presenza durante o evento. Ten a posibilidade de organizaren actividades no Ateneo.

 

Patrocinador principal:

  

 

 

 

 

 

 

Institucionales:

                       

 

Patrocinadores: 

    

 

 

 

Colaboradores: 

    

 

 

 

 

 

Técnicos: 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinador Premios InnoFórum:

 

 

 

 

 

Medio Oficial: